ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ 28

Τ.Κ. 38333

BOΛΟΣ

Τηλ. Επικ. 2421 38026

Κινητο: 6943493223 & 6974168584